גולד פלסטיק - טכנולוגיה

מערך הייצור שלGOLD PLASTIC   כולל בחובו מכונות מתקדמות מסוגים שונים בטכנולוגיות שונות הכוללות בין היתר: הזרקה, ניפוח וכיוצ"ב.